Dekvoorwaarden

Op het dekstation wordt K.I. toegepast.

PROCEDURE VERS EN/OF DIEPVRIESSPERMA
  1. Sperma van de hengsten, verdeeld door stoeterij Berkenbroeck wordt als vers en/of diepvriessperma aangeboden. Het sperma kan afgehaald of verzonden worden. De kosten van afhandeling of verzending van het sperma zijn ten koste van de geadresseerde.
  2. Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, Ún met de dektarieven.

VERANTWOORDELIJKHEID DEKSTATION
  • De eigenaar van de merrie blijft volledig verantwoordelijk alsook het verblijf, inseminatie en het vervoer zijn voor risico van de eigenaar.
  • Zo nodig wordt de veearts, verbonden aan het dekstation of Berkenbroeck, geraadpleegd in dringende gevallen, zelfs indien de eigenaar niet bereikt kan worden.
  • Stoeterij Berkenbroeck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en letsel van mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins.
  • Stoeterij Berkenbroeck is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt door paarden waarvan de eigenaars boxen huren.
  • Stoeterij Berkenbroeck is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen van dieren en/of goederen.